er en Jesus-sentrert bevegelse
av disipler og menigheter
som
bringer evangeliet igjennom nasjonene og
tilbake til Jerusalem.

Get
Connected

Fortell oss historien
din og om tjenesten du står i.
Kanskje vi kan gjøre
noe sammen?
Fortell din historie