Penger

Penger er en viktig ressurs for oss slik at vi kan plante flere nye menigheter, nå lengre med misjonsarbeidet til flere nye land, hjelpe flere familier og barn i nød, og investere i å støtte og frigjøre nasjonale evangelister og menighetsplantere i ulike nasjoner. Vi inviterer deg til å gi økonomisk så vi sammen kan bringe evangeliet “tilbake til Jerusalem”.

BANK INFO
Organisasjon: Influx
No.: 911942909
Bank: DNB (Den Norske Bank)
Navn på konto: Influx Nettverk
Kontonummer.: 1503.36.52159
BIC: DNBANOKKXXX
Electronisk/Papir
IBAN: NO36 1503 3652 159

Tid

Influx er en familie av mennesker som tjener frivillig i respons til den kjærligheten vi har opplevd fra Gud igjennom Jesus Kristus. Hvis du ønsker å investere tid i tjeneste sammen med oss, der du får brukt dine gaver og talenter, finnes det ulike muligheter:

TJENE I INFLUX
Hvis du ønsker å involvere deg i arbeidet oppmuntrer vi deg til å ta kontakt, slik at vi sammen kan finne den rette måten for deg å engasjere deg på.

PLANTE EN MENIGHET
Menighetsplanting er vår mest effektive strategi for å nå nye mennesker, og en primær strategi for oss som bevegelse. Hvis Gud har lagt på hjertet ditt å plante en eller flere menigheter, eller du gjør det allerede og ønsker å samarbeide med oss, så skriv til oss og del om din situasjon og din visjon.

TJENE /
PLANTE EN MENIGHET

Bønn

Bønn er som drivstoff for bevegelsen, fordi ingenting skjer i Guds rike om ikke Gud gjør det! På grunn at dette ønsker vi å mobilisere så mye bønn vi kan slik at Guds rike går fram.

BØNNEPARTNER
Hvis du skriver deg opp som bønnepartner, sender vi deg jevnlige oppdateringer slik at vi sammen kan fokusere på spesielle områder hvor vi ønsker at Gud handler. Om du ønsker å involvere deg i denne essensielle tjenesten, kan du skrive deg opp og dele helt kort om deg selv.

Serve in Influx

Let us know about your
passion, vision and gifts.