Reisen startet…

… da Gud talte til noen av oss på Vestlandet i Norge om å flytte til Os i Hordaland for å plante en menighet. Fra starten av var livet her preget av å søke Gud, leve i fellesskap, dele evangeliet og gjøre disipler.

Men visjonen var større, og handlet om å etablere menigheter nye steder og disippelgjøre nasjoner. Gud hadde lagt ned en visjon om en Jesus-sentrert bevegelse med evangeliet igjennom mange nasjoner og tilbake til Jerusalem – til våre åndelige røtter, hvor alt startet og der Jesus vil komme tilbake!

Hvis du har en brann for dette, vil vi med glede stå sammen med deg i å bringe evangeliet om Jesus Kristus tilbake til Jerusalem!

Fundament

Vi tror at Bibelen er Guds Ord
som vi underordner oss i liv og lære.

Vi forstår Bibelen slik troen bekjennes i den Nikenske trosbekjennelsen. Vi står som bevegelse også på et fundament av den Apostoliske trosbekjennelse og den Athanasianske trosbekjennelse. Dette var det universelle teologiske fundamentet for den samlede Kirke fram til det store skisma i 1054.

Influx er en økumenisk orientert evangelikal kirke- og misjonsbevegelse.

Som misjonsbevegelse identifiserer vi oss med: Tilbake til Jerusalem bevegelsen og Lausanne bevegelsen.

Våre
verdier

Den Treenige Gud
i
Sentrum

Alt handler om Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd! Vi tilber og lever for Den Treenige Gud, og Jesus Kristus Messias er Herre i Influx bevegelsen.

Elske Gud
& Elske
Mennesker

Dette er de to største budene i bibelen, og vi ønsker at Influx skal være gjennomsyret av hellig kjærlighet til Gud og mennesker uttrykt i praktisk liv.

Jesus-etterfølgelse
i Den
Hellige Ånd

Vi drømmer om en bevegelse av Jesus-disipler som lever fylt og ledet av Den Hellige Ånd slik at Guds rike kommer i kraft.

Leve & Tjene
i
Fellesskap

Kirke og tjeneste handler om å leve, dele og tjene sammen. I Influx ønsker vi en ’sammen’-kultur kjennetegnet ved dype familierelasjoner i liv og tjeneste.

Gjøre Disipler
& Plante
Menigheter

Jesus sa: “gjør disipler av alle folkeslag”, og gjennom det vil Han bygge sin kirke. Gjøre disipler og plante menigheter har svært høy prioritet i Influx og er i kjernen av kallet vårt.