Både bibelen, og de som lever en livsstil i faste og bønn idag, kan vitne om at fasten kan føre oss inn i både en fordypet kjærlighetsrelasjon til Gud, og til åndelige gjennombrudd for Hans rike. – Så hvorfor ikke bygge en kultur av faste og bønn i Influx?

Helt ifra Influx-miljøets begynnelse i Os for 6-7 år siden har vi ønsket at alt vi er og gjør skal handle om å kjenne Gud og vandre Hans veier! Dette kommer til uttrykk i Influx sin første visjon: “Den Treenige Gud i sentrum” og vårt tilhørende kirkebegrep “Kristus-sentrert kirke”. Vi tror videre at dette relasjonelle fokuset på Gud er selve grunnlaget for at vi igjen kan få se realiseringen av Jesu misjonsbefaling, som uttrykkes i Influx sin andre visjon: “Tilbake til Jerusalem”! Det handler altså om Gud og Hans rike. Det er i konteksten av dette vi vil introdusere den bibelske fasten. Vi tror på faste og bønn fordi Gud svarer oss ved å la sitt rike komme når vi søker Ham!

Bibelsk faste er vakkert og kraftfullt 

Jesus sier i Matteus 6,17: “når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster, bare din Far, som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg”. Jesus lærer oss at faste fra mat er noe man gjør for Gud, men ikke for å bli anerkjent av mennesker. Da er det bedre å ikke faste.

“Jesus lærer oss at faste fra mat er noe man gjør for Gud, og ikke for å bli anerkjent av mennesker.”

Videre finner vi i Det gamle og nye testamentet i bibelen tilfeller hvor et fellesskap eller et helt folk kollektivt faster og ber om Guds inngripen i sin situasjon, – og Gud svarer! Om du gjør et søk i bibelen, finner du at det står om faste gjennomgående i Det gamle testamentet: i Mosebøkene, de andre historiske bøkene, og i både de store og små profetene. I Det nye testamentet finner vi at Jesus underviser om og praktiserer faste, at andre i hans tid som Anna og Johannes’ disipler faster, og at man faster i apostlenes gjerninger.

Både bibelen, og de som lever en livsstil i faste og bønn idag, kan vitne om at fasten kan føre oss inn i både en fordypet kjærlighetsrelasjon til Gud, og til åndelige gjennombrudd for Hans rike. – Så hvorfor ikke bygge en kultur av faste og bønn i Influx? Jeg er overbevist om at fasten er noe gitt oss av Gud som vi trenger å finne tilbake til i både Norge og i nasjonene. Men for å presisere; denne artikkelen om faste er kun en invitasjon, og den handler om en personlig bønnerelasjon heller enn en magisk formel. Det er først når man begynner å gjøre personlige erfaringer at fastens egentlige hensikt gradvis blir åpenbart.

“denne artikkelen om faste er kun en invitasjon, og den handler om en personlig bønnerelasjon heller enn en magisk formel”

Rytme for faste i Influx: Tirsdag & Fredag

Per i dag finnes det folk i Influx nettverket som faster på to faste dager i uken: mandag kveld til tirsdag kveld og torsdag kveld til fredag kveld. Altså tirsdag og fredag. Disse to dagene har vi eksempelvis i Bergen også morgenbønn på Lagshuset i Bergen, og slik kan man anlegge en god helhetlig rytme for faste og bønn, slik at folk lettere kan bli med inn i den. Kanskje er dette noe du, ditt fellesskap eller din menighet kan tenke å ta steg inn i!?

Dersom dette med faste er nytt for deg og du ønsker å starte, så trenger du ikke gå i gang med å faste to dager i uken. Ta i så fall gjerne et steg om gangen, og la Den Hellige Ånd lede deg i å ta steg i frihet i dette. Vi i Influx ønsker ikke å ha fokus på hvem som faster og når, men hvis du ønsker å faste en dag eller to i uken kan du vite at det finnes et fellesskap av folk iblant oss i nettverket som lever i dette, og slik sett kan også du bli med i en rytmisk livsstil i faste og bønn om du ønsker det. Mandag – tirsdag og/eller torsdag – fredag kan da være gode alternativ, siden vi bygger dette som en felles rytme, som vi tror er slitesterk over tid, men her finnes det også rom for ulike løsninger. Om du ønsker praktisk veiledning eller noen å stå sammen med i dette, så ta kontakt på email eller facebook, eller søk veiledning fra noen med erfaring i din lokale menighet.

Faste i jødisk tradisjon og i oldkirken

Både i jødisk tradisjon og blant oldkirkens kristne var det vanlig å leve i en kollektiv rytme av faste og bønn slik vi her introduserer i Influx. Tradisjonelt fastet jødene på mandager og torsdager, mens det i oldkirken var vanlig å faste onsdag og fredag. Vi har per nå anlagt en rytme bestående av faste tirsdag og fredag. Dermed har vi, som i jødisk tradisjon, to og tre dager mellom fastedagene, mens vi deler fredagen som fastedag med oldkirken. Poenget med å nevne dette er ikke de konkrete dagene i seg selv, men for å vise at vi her står i en lang robust tradisjon av å etablere faste på to hverdager i uken. Dette gir både forankring i en lengre tradisjon og en bevissthet om at dette ikke er et uansvarlig påfunn fra vår side, da det i seg selv er en bibelsk og historisk basert hengivelse til Kristus. Personlig tror jeg faste og bønn vil være av avgjørende betydning for våre nasjoners utvikling i tiårene som kommer, og derfor engasjerer det meg om det kan bli bygd en kultur for dette blant oss i Influx og i andre sammenhenger i årene som kommer!

Vision for faste i Influx: Elske Gud & Elske Mennesker

Vi holder nå på å etablere en to-dagers fasterytme i Influx som baserer seg på det dobbelte kjærlighetsbudet, uttrykt i en av verdiene i Influx: “Elske Gud & elske mennesker”. Dette samsvarer med den tosidige Influx-visjonen: “Gud i sentrum” & “Tilbake til Jerusalem”. En praktisk anvendelse av dette er at vi mandag til tirsdag kan sette et spesielt fokus på en fordypet relasjon til Gud, åpenbaring av hans kjærlighet, Ord og vilje; mens fokuset i fasten torsdag til fredag rettes mot å be om nye disipler, vekst i menighetene og i nettverket, og om framgang for evangeliet til nye steder i inn- og utland.

Praktisk om faste

Klassisk faste er at man avstår fra å spise mat, og at man drikker godt med vann (ved spesielle behov kan man komplimentere med annen drikke), samtidig som man setter et særskilt fokus på å be og søke Gud. Det handler ikke her om å jobbe hardt, men om å skape et rom for å fokusere på Herren med hengivenhet. Ved kortere faste, som en til to dager, trenger man ikke ta spesielle hensyn med tanke på fordøyelsen, mens ved lengre fasteperioder er gradvis overgang mellom mat og faste viktig, og da især når man begynner å spise igjen etter en lengre periode uten mat. Begynn da meget forsiktig, og la fordøyelsen komme igang skikkelig ved å ta inn gradvis mer næring over en god del dager før du spiser som normalt igjen. Ved kortere faste handler overgangen mer om hva som er behagelig eller ikke. Her kan du gjøre som du vil uten at det er noe problem.

“La oss glede oss i Gud og i friheten vi har i Jesus Kristus!”

Og til slutt: La oss glede oss i Gud og i friheten vi har i Jesus Kristus! Grunnen til at jeg gjentar dette er at jeg vet hvor lett det kan være å gli inn i loviskhet og miste vår frihet ved å begynne å streve på egenhånd. La oss derfor desto mer oppmuntre hverandre til frihet og glede i dette fantastiske livet Gud har gitt oss!

“Vær alltid glade,
be uavbrutt,
takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere
i Kristus Jesus.” 

(1. Tess 5,16-18)