influx-logo-vision-page@2x

KONSEPT

Konseptet for Influx sin visuelle identitet kombinerer de to delene av Influx visjonen "Gud i sentrum" og "Tilbake til Jerusalem" til ett konsept – ”Tilbake til Sentrum”.

NAVN

Influx betyr en bevegelse inn til Jesus Kristus som sentrum, og en geografisk misjonsbevegelse "tilbake til Jerusalem" med evangeliet.

SYMBOL

Influx logoen formidler identiteten til nettverket ved å fortelle en historie om en bevegelse inn mot et sentrum. Det blå krysset i midten symboliserer det geografiske stedet Jerusalem i Israel, og er også et kors som formidler en sentrering om Jesus Kristus i alt vi gjør.

Tilbake til Jerusalem

Misjonsbevegelse

Influx handler om misjon! Gud har gitt oss en visjon om å bringe evangeliet igjennom nasjonene og tilbake til Jerusalem, hvor alt en gang startet.

Gud i Sentrum

Kristus-sentrert kirke

Kjernen i Influx er å være grunnleggende Kristus-sentrert i alt vi gjør og alt vi er. Vi ønsker å ha ”Gud i sentrum”. Influx handler om Ham!

en Jesus
Bevegelse

INFLUX ER EN JESUS-SENTRERT BEVEGELSE AV DISIPLER OG MENIGHETER SOM BRINGER EVANGELIET IGJENNOM NASJONENE OG TILBAKE TIL JERUSALEM.

Planen

Vi ønsker å elske, søke og invitere mennesker, lede dem til nytt liv i Jesus Kristus og sende dem ut med de gode nyhetene!

Planen er å gjøre nye disipler, plante menigheter og disippelgjøre nasjoner! Dette handler om å dele de gode nyhetene med ett menneske nært til deg. Dette kan igjen vokse til en bevegelse av Jesus- etterfølgere som forandrer nasjoner!

En primær strategi i Influx er menighetsplanting. Vi sender team for å forkynne evangeliet og etablere nye menigheter hvor Den Hellige Ånd leder oss og hvor behovene for evangeliet er størst.

Det vokser også fram andre strategier i Influx som uttrykk for å leve ut misjonsbefalingen som kirke. Noen av disse er: barmhjertighetsarbeid, Jesus-kollektiv, bønnehus og treningssentre.

La oss bringe evangeliet tilbake til Jerusalem

Her er menigheter, fellesskap og ministries som enten er en del av Influx nettverket, eller hvor Influx er involvert i tjeneste for Guds rike.

Influx menighet
influx partner
influx ministry
Jerusalem

Del din
Visjon

Del hva slags visjon
Gud har gitt deg.
Kanskje vi kan
gjøre noe sammen?